Thực tập Doanh nghiệp – 15DTPJ

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tải về từ các link này:

MauNX-DonViThucTap

HD-TrinhBay-BCThucTap

2015-DCCT-TTDN-DTPJ

Advertisements

Hướng dẫn – Seminar – 17DTP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xem link này: HD-Seminar

Thực tập tốt nghiệp 14DTP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời gian thực tập tốt nghiệp kết thúc vào 10/6 và tuần báo cáo là 11-17/6.
Quy định tính điểm:
-GV hướng dẫn 50%.
-GV phản biện 50%.
Hình thức báo cáo:
-Chuẩn bị powerpoint và thuyết trình.
-Có thể báo cáo theo nhóm 2-3-4 bạn. Trường hợp các bạn thực tập cùng nơi nhưng khác GVHD vẫn có thể lập nhóm báo cáo phản biện chung (nếu muốn), khi đến phản biện mang theo báo cáo của riêng mình.
Nội dung thuyết trình:
-Giới thiệu về nhà máy và các sản phẩm của họ sản xuất (tối đa 2 phút).
-Qui trình sản xuất sản phẩm (theo các bạn đã chọn) với mô tả mục đích và cách thực hiện công đoạn cụ thể để có thể thực hiện lại được, biện pháp và thông số kiểm soát từng công đoạn.
-Máy và thiết bị hỗ trợ thực hiện từng công đoạn trình bày xen kẽ với mô tả cách thực hiện, lưu ý: không đưa ra một phần riêng không liên kết với qui trình.
-Những nhận xét và đề xuất của từng bạn báo cáo về đợt thực tập.
-Bạn thích/không thích vị trí làm việc nào trong nhà máy và vì sao (sinh viên được tự chọn 1 vị trí làm việc bất kỳ để trình bày).

Điểm GK môn CNSX Đồ uống Trà Cafe Cacao – 15CTP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Format-TTTN&DATN

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tải file ở link nay: HD-TrinhBayDATN-CNTP

Điểm TNHH&HSTP-N7T1-15CTP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TNHH&HS-15CTP-N7T1

Điểm TNHH&HSTP-N7T2-15DTP

4 phản hồi

TNHH&HS-15DTP-N7T2

Older Entries