Bài giảng Thực phẩm Lên men Truyền thống

2 phản hồi

Tải bài từ link này: BG-TPLM-TruyenThong

Advertisements

The mycota IV

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy click vào đường link này để tải sách về:

TheMycotaIV

Spirulina in human nutrition and health

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy click vào đường link này để tải sách về:

SpirulinaInHuman

Modern food microbiology

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy click vào đường link này để tải sách về:

ModernFoodMicrobiology7thEd-Springer2005

Micobiology in action

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy click vào đường link này để tải sách về:

MicrobiologyInAction(StudiesInBiology)

Microbiology

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy click vào đường link này để tải sách về:

MicrobiologyAnIntroduction

Microbiology for the Health sciences

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy click vào đường link này để tải sách về:

MicrobilogyForHealthSciences

Older Entries