Trong cuốn “Thế giới phẳng” Phẳng là sự kết nối. Mỗi sáng ở châu Phi, một con Linh Dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết. Và mỗi sáng một con Sư Tử thức dậy, nó phải chạy nhanh hơn con Linh Dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là Sư Tử hay Linh Dương, mà là khi mặt trời mọc bạn nên bắt đầu chạy.

Với Louis Pasteur: Vận may mỉm cười với người luôn sẵn sàng.

Advertisements