“Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”

Bắt đầu một chặng đường mới với các tân sinh viên khóa 2013, tiếp tục bước đi trên chặng đường cũ cho các bạn sinh viên khóa trước. Chúc các em đủ sức khỏe, nghị lục, niềm tin, sự say mê… để đi hết con đường mình đã chọn một cách vinh quang và đầy tự hào.

Tất nhiên, sẽ có những khó khăn và nếu có thể cô sẽ đi cùng các em một đoạn trên con đường của mình.

Chúc các em thành công!

Advertisements