Bạn bè viết lách tụ tập cà phê vỉa hè, kháo nhau: nhà thơ X. nói sang năm ổng sẽ được đề cử Nobel Văn chương, nhà văn Y. mail về: có thể chị ta được đưa vào danh sách giải Nobel Hòa bình… Nghe phát ham! Bỗng nghĩ: hay là mình chuyển sang viết tiểu thuyết để tranh giải Nobel… Toán học nhỉ?
Trăm tội là tại ông Nobel. Sao ổng chế tạo ra thuốc nổ làm chi vậy???

Nguyễn Thị Hậu

Advertisements