Mục này cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan tới môn học bao gồm: các tin tức thời sự, các bài báo khoa học, bài giảng… đặc biệt là các tin tức liên quan đến vấn đề Vệ sinh An toàn Thực phẩm do tác nhân là Vi sinh vật.

Advertisements